Image

OM OSS

Villa Adelas grundades 2013 med målsättningen och visionen att kunna ge ensamkommande flyktingbarn bra förutsättningar komma in i det svenska samhället. Inom verksamheten så har Villa Adela flera kärnvärden som ligger till grund för verksamheten. Dessa består utav engagemang, professionalitet och ödmjukhet. Kärnvärdena tillsammans med våra ledord delaktighet och integration är verksamhets röda tråd.
Samtliga utav Villa Adelas HVB boenden är för ensamkommande flyktingbarn (både flickor och pojkar) i åldrarna 15-18 år (med möjlighet att bo kvar i verksamheten tills att man är 19 om man fått PUT, boendena är således både för ungdomar som är under pågående asylprocess och de som fått PUT och beviljats uppehållstillstånd.
Vi på Villa Adela vill ge de ungdomar som kommer till oss en trygg och stabil tillvaro och se till att snabbt integrera dom i det svenska samhället. På Villa Adela satsar vi på att ge såväl ungdomarna som personalen kontinuerlig handledning och stöd av hög kvalitet.
Villa Adela
Skyddat Boende

Julia Isacsson
Verksamhetsledare 

Julia.isacsson@villaadela.se
073 595 55 57
Villa Adela
HVB

Tanja Medenica
Operativ chef 

tanja.medenica@villaadela.se
010-16 36 032
Villa Adela
Täby

Nina Ahmadian
Arbetsledare

Nina.ahmadian@villaadela.se
010 16 36 043
För frågor gällande ekonomi kontakta:

Mia-Carin Tanner
Ekonomichef

mia-carin@villaadela.se
0720-77 83 73
© Copyright Villa Adela 2020.

Search